Regelementen

Leefregels


Op het HVC gelden bepaalde leefregels.

Leefregels voor de locatie Beurtschipper:
1.    Als leerlingen les hebben in gebouw Beurtschipper mogen zij werken op de gang, mits met toestemming van de vakdocent.
2.    Tijdens de pauzes zijn alle leerlingen in de aula, in de gang op de begane grond of op het plein. Verblijven op de trappen en in de overige ruimtes is niet toegestaan.
3.    Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in het gebouw waar ze hun kluisjes hebben. Wanneer zij na de pauze les hebben in een ander gebouw mogen zij pas na de eerste bel aan het eind van de pauze het gebouw in gaan.
4.    Eten en drinken mag in de aangewezen pauzeplekken (zie 2). Om ervoor te zorgen dat de school er netjes uit blijft zien, is dit niet toegestaan in de trappenhuizen, de gangen, de lesruimtes en de mediatheek. Restafval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
5.    Bellen mag alleen buiten, sms’en mag in de pauzeplekken. Muziek luisteren met “oortjes” mag daar ook. Bij het verlaten van de pauzeplek zijn de “oortjes”. uit. Telefoon, i-pod, e.d. staan uitgeschakeld en zijn opgeborgen. Bij overtreding worden telefoon, i-pod,  e.d. ingenomen en bij de teamleider ingeleverd. Deze bepaalt het moment van teruggave.
6.    Petten, jassen en andere extra kleding worden niet gedragen in de lokalen.
7.    Uitgestuurde leerlingen melden zich bij de teamleider. Na het daarvoor bestemde formulier te hebben ingevuld, gaat de leerling aan het eind van het lesuur terug naar de betreffende docent en maakt afspraken.

Leefregels voor het T-gebouw:
1.   Als leerlingen les hebben in het T-gebouw mogen ze alleen met toestemming van de docent werken op de gang.
2.   Tijdens de pauzes zijn alle leerlingen in de aula of op het plein, dus rondhangen op de trappen en gangen is niet toegestaan.
3.   Tijdens de pauzes zijn alleen de leerlingen van klas 1-basis,1-mavo, 1-havo,1-vwo, 2-mavo, 3-mavo en 4-mavo in de aula.
Alle andere leerlingen verblijven in de B of N. Wanneer zij na de pauze les hebben in de T, mogen zij pas na de eerste bel aan het eind van de pauze naar het T-gebouw.
Docenten willen bereikbaar zijn voor de leerlingen. Als het echt nodig is, mogen de leerlingen in het begin van de pauzes de docent opzoeken. Een docent moet voorkomen dat leerlingen massaal iets in een postvak stoppen.
4.   Er mag alleen gegeten en gedronken worden in de aula. We willen de trappen, gangen en lokalen schoonhouden.
5.   Bellen mag alleen buiten de school, sms’en mag in de aula.
Een leerling mag in de aula muziek luisteren met “oortjes”. Zodra de leerling de trap opgaat, zijn de “oortjes”. uit. Telefoon, i-pod e.d. staan uitgeschakeld. Bij overtreding worden telefoon, i-pod  e.d. ingenomen en bij de teamleider ingeleverd. Deze bepaalt het moment van teruggave.
6.   Een leerling draagt geen pet in het lokaal.
7.   Uitgestuurde leerlingen melden zich bij de teamleider. Aan het eind van het lesuur gaat de leerling terug naar de betreffende docent en maakt afspraken.