HVL Lyceum

Het Herbert Vissers Lyceum is de nieuwe naam voor ons havo-vwo gebouw.

Een vernieuwd gebouw met verfrist klassikaal onderwijs; wat houdt dat in?

HVL biedt jou: havo vwo
Wetenschapslijn in 1e t/m 5e leerjaar en
het profielwerkstuk in 6e jaar
 
X
Ondernemerschaplijn in 1e en 2e leerjaar,
latere jaren volgen
X  
Persoonlijk mentoraat in de onderbouw X X
Leerling coaching in de bovenbouw X X
iPads als aanvulling op het lesmateriaal X X
Cambridge Engels; Engels op topniveau! X X

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op instagram en tiktok: 

 

 

 

Wil je meer weten over ons Lyceum?
Lees de flyer en bekijk ons filmpje.