4-mavo decanaat

Je krijgt de mogelijkheid om diverse meeloopdagen te volgen, bijvoorbeeld op het NOVA College of op het IDCollege Leiden. Je kunt het oriëntatietraject van het NOVA College volgen als je nog geen idee hebt wat je vervolgstudie zal worden. Er wordt jaarlijks een beroepenmarkt georganiseerd. Je kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om een dag mee te lopen in een bedrijf. Je bezoekt open dagen en gaat in gesprek met de mentor en de schooldecaan over je toekomstplannen. Voor de potentiële havisten wordt er een profielkeuzedag georganiseerd door de havo-afdeling van het HVC.
Daarnaast rond je het LOB dossier/ doorstroom dossier af. Het LOB dossier/ doorstroom dossier moet naar behoren worden afgesloten.