Topklas mavo

Waarom een topklas?

Ben jij de leerling die in de onderbouw tegen het havo-niveau aanzit?
Of ben jij de leerling die meer uitdaging wenst en naar het MBO gaat? Dan is de Topklas iets voor jou.
In de Topklas zitten leerlingen die boven gemiddeld scoren in de onderbouw en behoefte hebben aan meer uitdaging. Je bent beter voorbereid op je toekomst, zodat de overstap naar 4-havo of MBO niveau 4 soepeler verloopt. Je kunt natuurlijk ook naar 4-havo doorstromen, als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, zonder dat je in de Topklas zit.

Doorstromen van 4-mavo naar 4-havo

Bekend is dat de overstap van 4-mavo naar 4-havo niet altijd eenvoudig is. Daarom bieden wij onze leerlingen een programma aan dat hen beter voorbereid op deze overstap. Het programma is tweeledig: tijdens de lessen wiskunde wordt ingegaan op de voorbereiding op wiskunde B. Na het behalen van het mavo-diploma wordt gedurende een week aandacht besteed aan specifieke vaardigheden, zoals deze door de 3-havo leerlingen geleerd zijn. Daarnaast wordt stilgestaan bij vakinhoudelijke componenten van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Wanneer start je in de Topklas?
De Topklas start in 3-mavo. Vanaf 3-mavo heb je 2 jaar de tijd om je beter voor te bereiden op je vervolgstudie.