Mavo naar havo

Doorstromen van 4-mavo naar 4-havo

Bekend is dat de overstap van 4-mavo naar 4-havo niet altijd eenvoudig is. Daarom bieden wij onze leerlingen een programma aan dat hen beter voorbereid op deze overstap. Het programma is tweeledig: tijdens de lessen wiskunde wordt ingegaan op de voorbereiding op wiskunde B. Na het behalen van het mavo-diploma wordt gedurende een week aandacht besteed aan specifieke vaardigheden, zoals deze door de 3-havo leerlingen geleerd zijn. Daarnaast wordt stilgestaan bij vakinhoudelijke componenten van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.