Tips en antwoorden ipad havo & vwo

Deze pagina bevat de volgende onderwerpen:

Doelgericht werken met de iPad

De iPad is vaak een mooi instrument waar veel mee kan. Uw kind gebruikt de iPad waarschijnlijk voor schoolwerk, maar ook voor sociale media, berichtenverkeer en het spelen van spelletjes. Tijdens het maken van huiswerk leiden de andere activiteiten uw kind nog wel eens af, vaak doordat er allerlei berichten in het scherm verschijnen. In overleg met u kan uw kind veel doen om deze afleiding te beperken. Wat er allemaal mogelijk is en hoe dat is in te stellen op de iPad, hebben we op een rijtje gezet in onderstaand document.

Als school raden we aan om voortdurend in gesprek te zijn met uw kind over hoe het apparaat gebruikt wordt en wat dat met uw kind doet. De hulpmiddelen die het document beschrijft kunnen gebruikt worden om te zorgen dat uw kind doelgerichter werkt en daardoor zijn werk sneller afheeft. Het document begint met hulpmiddelen die heel vrijblijvend zijn en veel verantwoordelijkheid bij uw kind laten, maar verderop komen steeds ingrijpendere middelen aan bod. Het idee is: laat uw kind wennen aan en werken met de vrijheid die hij/zij aankan.

Welke iPad kan ik het beste aanschaffen voor mijn kind?

Alle iPads die de school aanbiedt, zijn geschikt voor ons onderwijs. Welk model u kiest, hangt voornamelijk af van uw beschikbare budget.

Het verschil tussen de iPad 4e generatie en de iPad Air zit vooral in het gewicht en de snelheid. De iPad Air is kleiner en een stuk lichter. De snelheid is met name merkbaar bij apps waar met afbeeldingen en film gewerkt wordt. Qua batterijduur is er geen verschil (beide circa 10 uur).

Het is niet nodig voor school dat de iPad verbinding kan maken met een 3G-netwerk. In de school is een draadloos netwerk aanwezig. Daarom hebben de iPads die de school aanbiedt deze functie ook niet.

Qua schijfruimte voldoet 16 GB voor schoolgebruik. Wordt de iPad daarnaast veelvuldig privé gebruikt voor het maken en opslaan van foto’s en video’s, dan is 32 GB aan te bevelen. Daarom bieden we als school deze optie aan. Het is overigens makkelijk om apps tijdelijk te verwijderen van de iPad om ruimte te maken.

Technologie ontwikkelt zich voortdurend. Zeer waarschijnlijk introduceert Apple een nieuw model iPad in het najaar (oktober/november). Vermoedelijk wordt dit voor dezelfde prijs een dunner, lichter en beter model dan de huidige iPad. Indien u al een iPad 2 of nieuwer hebt, dan kan een optie zijn om uw kind te laten starten met deze iPad en later in het schooljaar over te stappen naar een nieuwer model. Dat kan probleemloos. Wel merken we op dat de school geen kortingsregeling aanbiedt voor een aanschaf gedurende het schooljaar.

Nieuwe Apple ID of bestaande Apple ID samen gebruiken?

Om met de iPad te kunnen werken en om apps te kunnen downloaden, is een Apple ID nodig. Als u nog geen andere iPod (touch), iPhone, iPad of Mac heeft in uw gezin, dan moet een nieuwe Apple ID worden aangemaakt.

Als u al wel over een dergelijk apparaat beschikt, dan heeft u al een bestaande Apple ID. Deze Apple ID kan ook voor de nieuwe iPad worden gebruikt. Een voordeel van een gedeeld account is dat apps maar één keer aangeschaft hoeven te worden voor alle apparaten. Een nadeel kan zijn dat iMessage berichten voor een iPhone ook op de iPad van uw kind zichtbaar worden. Dit kan worden tegengegaan door hier in de instellingen rekening mee te houden en deze service uit te zetten op de iPad van uw kind.

Maak direct een duidelijk keuze of u een bestaande Apple ID gebruikt of een nieuwe. Als u later wilt wisselen moet de iPad vrijwel geheel gewist worden en dient u aangeschafte apps opnieuw te kopen!

Maak afspraken met uw kind over gebruik iPad en aanschaf/downloads van apps

Het is zoals eerder toegelicht mogelijk om onder één Apple ID verschillende apparaten te gebruiken. Elk apparaat kunt u instellen op de manier die u wilt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen of nieuwe (betaalde) apps aangeschaft en/of geïnstalleerd mogen worden en of apps verwijderd mogen worden. Dit alles is in te stellen onder 'instellingen > algemeen' onder het kopje 'beperkingen'.

Tijdens het schooljaar krijgt uw kind van de school een iTunes Gift Card. Als school zullen we, naarmate het schooljaar vordert, betaalde apps gaan voorschrijven. Uw kind kan deze apps aanschaffen van het tegoed op de Gift Card. We verwachten dat dit bedrag beschikbaar blijft gedurende het schooljaar en dat uw kind dit niet uitgeeft aan iets anders.

Op de iPad kan een aparte Apple ID worden gebruikt om te werken met iCloud. iCloud is handig om in apps als Pages te kunnen samenwerken en ook op een Mac of windowscomputer verder te werken aan documenten en presentaties. We geven ter zijner tijd instructies over hoe de aparte Apple ID kan worden ingesteld.

Als uw kind al in de zomervakantie kan beschikken over een iPad kunt u daar al volop mee experimenteren. Het is in alle gevallen mogelijk om de iPad later alsnog in te richten voor gebruik op school, bovendien zal daar waar mogelijk de keuzevrijheid vooral bij u en uw kind liggen als het gaat om inrichting en app keuze.

Verklarende woordenlijst

Apple ID
Gebruikersaccount bij Apple dat nodig is om aankopen te doen in de iTunes Music Store, de App Store en de iBookstore. Kijk voor meer informatie en het aanmaken ervan op http://appleid.apple.com.

De Apple ID is ook nodig voor diensten als FaceTime, iCloud en iMessage. iCloud zal gebruikt worden door de school, maar iMessage en FaceTime niet.

Apps
Een ‘app’ (afkorting van application) is een programma dat geïnstalleerd is op de iPad. Voorbeelden hiervan zijn Mail, Safari, Meta of Pages. Apps kunnen gratis zijn of geld kosten (vaak een laag bedrag). Voor alle apps geldt dat deze gedownload moeten worden via de App store op de iPad.

Het kan zijn dat een app in de basis gratis is, maar dat er binnen de app extra aankopen gedaan kunnen worden (zoals extra levels in een spel). Dit is overigens uit te schakelen.

Uw kind kan zelf kiezen welke apps hij geïnstalleerd heeft op de iPad. Voor gebruik in de lessen kan de school in de loop van het jaar een aantal apps gaan voorschrijven. We verwachten dat uw kind deze apps dan installeert en eventueel aanschaft van het tegoed van de Gift Card.