Waarom iPads havo & vwo

Op het havo en het vwo heeft het HVC ervoor gekozen om te werken volgens de zogenaamde 'één-apparaat-per-leerling-werkwijze', waarbij elke leerling altijd beschikking heeft over een persoonlijk apparaat dat verbonden is met internet. Op deze pagina lichten we toe waarom we voor deze werkwijze kiezen en wat voor meerwaarde we daarin zien voor ons onderwijs.

De meerwaarde: bevorderen van autonomie

De meerwaarde in één zin: de één-apparaat-per-leerling-werkwijze vergroot de autonomie van de leerling, en heeft daardoor een positief effect op de intrinsieke motivatie van de leerling.

We spreken bewust van een werkwijze, omdat het puur in handen geven van een apparaat geen verschil hoeft te maken in het onderwijsproces. Het gaat om de vraag hoe leerlingen en docenten met het apparaat omgaan binnen en buiten de lessen. Als de werkwijze goed en consequent wordt uitgevoerd, dan bevordert deze de autonomie en motivatie van leerlingen op een aantal manieren.

1. Creatievaardigheden krijgen meer aandacht 

Een persoonlijk apparaat, zeker als deze voorzien is van een camera,  biedt de mogelijkheid om creërend bezig zijn. Door middel van de camera en allerlei handige apps is een scala aan mogelijke werkvormen en beschikbaar in het lokaal die iets anders vragen van de leerlingen dan luisteren, lezen en schrijven. Met deze werkvormen kunnen vrij gemakkelijk hogere denkvaardigheden aangesproken worden. Dit maakt het onderwijsproces effectiever.

2. Persoonlijke leeromgeving

Deze werkwijze helpt leerlingen bij het creëren van een persoonlijke leeromgeving die tijdens het hele leerproces (op school en thuis) beschikbaar is. In een persoonlijke leeromgeving kiest de leerling zelf tools en werkwijzen om zijn leerproces, zoals opdrachten, aantekeningen en leerwerk, uit te voeren. Dit bevordert de autonomie van de leerling. Een bijeffect is dat leerlingen met elkaar praten over hun leeromgevingen. Dit zorgt voor een minder grote afstand in wat er op school leerinhoudelijk gebeurt en wat leerlingen in hun sociale leven ‘buiten school’ doen.

3. Persoonlijke elementen in leerproces

Deze werkwijze zorgt ervoor dat leerlingen (veel) makkelijker in staat zijn persoonlijke elementen (websites, foto’s, video’s) in te brengen in het leerproces tijdens de lessen op school. Dat maakt leerlingen meer betrokken bij de les en het bevordert de autonomie.

4. Makkelijkere keuzevrijheid

Deze werkwijze maakt mogelijk dat er meer en makkelijker keuzevrijheid kan worden ingebracht in de lessituatie. Vaak zijn voor het bieden van keuzevrijheid verschillende materialen nodig. Het apparaat dat elke leerling heeft, is een rijke (niet alleen tekst en beeld, maar ook video en geluid) en flexibele (verbonden met internet) drager van dit soort materialen. Keuzevrijheid bevordert de autonomie.

5. Verbonden met de buitenwereld

Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om de lesinhoud en bijbehorende opdrachten voortdurend actueel te laten zijn. Het leerproces is ‘verbonden’ met de buitenwereld en docenten en leerlingen halen deze buitenwereld makkelijk binnen. Dit maakt de leerinhoud rijker qua context.

6. Voortgang makkelijker te analyseren

Deze werkwijze biedt de kans om de voortgang in het leerproces per leerling makkelijker te volgen (tracken) en te analyseren, zonder dat er voortdurend (tussentijdse) toetsing nodig is. Met deze analyse kan de docent in overleg met de leerling een meer op maat gesneden leerarrangement samenstellen. De leerling merkt daarvan dat hij bezig kan zijn met onderwerpen en opdrachten die voor hem relevant zijn. Dat werkt motivatiebevorderend.

 

Waarom de iPad?

Bij de start van het project is kritisch gekeken naar tablets van het Android-, windows- en iOS-platform en vooral in welke mate ze passen binnen onze visie op het werken met tablets in de klas. We hebben de keuze gemaakt voor het iOS-platform om de volgende redenen:

  • Veiligheid. Het iOS-platform biedt met het gesloten app-systeem (apps kunnen alleen via de store worden geïnstalleerd) een stuk basisveiligheid. Apps doen wat ze beloven en bevatten geen 'achterdeuren'.
  • Stabiliteit en degelijkheid. Het is voor de school van belang dat het leren altijd kan doorgaan. De iPads zijn stabiel en degelijk gebouwd, waardoor de kans op storingen kleiner is.
  • Grote collectie apps beschikbaar. Voor de iPad zijn veel geoptimaliseerde apps verkrijgbaar op zowel, content-, creatie- als uitwisselingsgebied. Dat maakt de iPad veelzijdig inzetbaar in ons onderwijs.
  • Veel onderwijsinhoud beschikbaar. Alle boekenuitgevers bieden een app aan voor de iPad, waar we gebruik van maken. Daarnaast is er veel open leermateriaal beschikbaar, onder andere via iTunes U en iBooks. Waar nodig en nuttig maken we daar gebruik van.
  • Betaalbaar. Voor de geboden functionaliteit is de iPad een betaalbaar apparaat. Bovendien geven we de mogelijkheid een iPad die al in bezit is te gaan gebruiken (vanaf iPad 2).
  • Projectiemogelijkheden. Via AirPlay kunnen we beelden van iPads laten zien op onze beamers in de lokalen. De docent kan makkelijk en snel iets demonstreren en leerlingen kunnen hun gemaakte werk laten zien.