Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan tussen ouders, leerlingen, school en bevoegd gezag. De MR bestaat uit 4 ouders, 8 personeelsleden en 4 leerlingen. 
Voor bepaalde besluiten heeft het bevoegd gezag vooraf instemming nodig van de MR of dient de MR advies te geven. Het betreft dan zaken, die ofwel de ouders, ofwel het personeel, leerlingen of alle drie geledingen aangaan. Via de MR kunnen ouders rechtstreeks invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school. 
De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar, de rector is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig. 


De MR bestaat uit de volgende leden: 

  • Oudergeleding: David Hunting, Michel Lenes, Renate Oostdam en Bart de Wit
  • Personeelsgeleding (PMR): Kevin Kassels (voorzitter), Rene Hillige, Linda Smit, Chris Weijzig, Karin Welmers-Smit, Anika Huikeshoven en Marco Schoorl (secretaris) 
  • Leerlingengeleding: Florine Sjerp, Famke Klaver, Caitlin Marwitz, Lucas-Jan Boot, Emily Robijn.

 

Doel van de medezeggenschapsraad 
In de MR overleggen vertegenwoordigers van de schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel, leerlingen en ouders ongeveer eenmaal per twee maanden over onder andere beleidsmatige zaken. Veel van deze zaken zijn van directe invloed op de gang van zaken binnen de school en dus op het onderwijs dat uw kind volgt. De MR kan de schoolleiding over veel zaken adviseren en heeft op sommige terreinen zelfs een wettelijk advies- of instemmingsrecht. 
 

Vragen: e-mail ons!
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over zaken die in de MR aan de orde zijn of moeten komen, dan kunt u ons bereiken via het van de oudergeleding van de MR: mr@hvc.nl.

Samen morgen maken.
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.