Privacy- en cookieverklaring

 

Herbert Vissers College

Deze privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 februari 2021.

Voor algemene vragen en verzoeken omtrent privacy kunt u mailen naar: gegevensbescherming@iris-cvo.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: scholen@ictrecht.nl.

1. Waarom deze Privacy- en Cookieverklaring?

Het Herbert Vissers College (HVC) hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders/verzorgers en leerkrachten. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze privacyverklaring willen wij onze leerlingen, ouders/verzorgers en bezoekers van onze website informeren over wanneer en waarom wij persoonsgegevens verwerken op onze website. Daarnaast willen wij je wijzen op de rechten die je kunt uitoefenen.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd. Grote wijzigingen zullen wij duidelijk aan jou melden. We raden je aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Wij hebben bijvoorbeeld gegevens nodig om leerlingen aan te melden op onze school, om studievoortgang bij te houden en om uiteindelijk een diploma uit te reiken aan de leerling. Het HVC bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel en welke middelen deze worden verzameld.

Wij doen ook een beroep op externe dienstverleners om goed onderwijs te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan partijen zoals roosterapplicatie Untis, Microsoft en de elektronische leeromgeving Magister.

Partijen die namens het Herbert Vissers College persoonsgegevens verwerken, verplichten wij veilig en vertrouwelijk met de gegevens omgaan. Deze partijen handelen alleen volgens onze instructies en verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn.

Naast de bovengenoemde partijen worden jouw persoonsgegevens ook gedeeld met (overheids-) instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de leerplichtinstantie, de DUO (Ministerie van Onderwijs) en de schoolarts/GGD.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Bezoek je onze website, dan ontvangen wij de volgende gegevens:

 • Uit cookies; elektronische identificatiegegevens en technische gegevens (IP-adres en apparaattype). Zie voor meer info over cookies hoofdstuk 4 van deze privacy- en cookieverklaring.
 • Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, telefonisch of via e-mail.

Het is op onze website ook mogelijk om als leerling of ouders/verzorger aanmeldformulieren te downloaden. In de aanmeldformulieren worden veel gegevens opgevraagd. Daar zitten ook persoonsgegevens van zowel ouder als leerling bij. Hoewel deze gegevens niet via onze website worden verzameld, informeren wij wel graag welke categorieën persoonsgegevens opgevraagd worden en waarom deze opgevraagd worden:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (geslacht, naam, voornaam, geboortedatum- en plaats, nationaliteit(en), BSN, (pas)foto, kopie ID);
  Wij verzamelen deze gegevens om leerlingen en ouders/verzorgers te identificeren en een juiste administratie te voeren.
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
  Wij gebruiken deze gegevens om contact met leerlingen en ouders/verzorgers op te kunnen nemen en om te informeren over schoolzaken die belangrijk zijn.
 • Schoolgegevens en studievoortgang (advies en studieresultaten vorige (basis)school, opleiding/profiel);
  Wij gebruiken adviezen en studieresultaten van vorige scholen om leerlingen op het juiste niveau, in de juiste klas te plaatsen.
 • Medische gegevens (vrijwillig/op eigen verzoek);
  Medische gegevens van de leerling kunnen opgegeven worden om aanvullende maatregelen te nemen, zodat de leerling goed onderwijs kan volgen (bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen).
 • Overige gegevens (naam broer/zussen, periode waarin leerling woonachtig is in Nederland);
  Gegevens over broers/zussen op school worden gebruikt om te voorkomen dat ouders algemene mailings/nieuwsbrieven meerdere keren ontvangen, doordat zij meerdere kinderen op het HVC hebben.

4. Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. 

PrivacyShield
Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan, de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

- een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

- Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

- verder geen gegevens delen met Google; en

- we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

5. Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers zich gedragen, bijvoorbeeld welke pagina’s ze bezoeken, hoeveel tijd ze op die pagina’s doorbrengen en of er pagina’s zijn die foutmeldingen geven. Wij maken gebruik van deze informatie om onze website en jouw ervaring op onze website te verbeteren. Dit doen we onder meer door het gemakkelijker te maken voor jou om te vinden waar je naar op zoek bent.

Google LLC
Wij gebruiken cookies van Google om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet is toegestaan gegevens te delen en de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

6. Advertentiecookies

Wanneer je onze website bezoekt, wordt er een pop-up venster getoond waarin jouw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies zoals beschreven in deze verklaring. Natuurlijk staat het je vrij om cookies uit te schakelen via de browser, maar mogelijk werkt onze website dan niet meer optimaal.

7. Cookies verwijderen en beheren

Mocht je toch iets willen veranderen in je cookie-instellingen of de cookies op je computer willen verwijderen, dan kan dat natuurlijk. Dit kan wel betekenen dat de websites waarvan je cookies op je computer hebt staan, niet meer werken zoals je gewend bent. Hieronder kun je per browser vinden hoe je cookies kunt wijzigen of verwijderen:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

8. Op welke grondslag worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Het Herbert Vissers College verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers op basis van de onderwijsovereenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen of met jouw toestemming. Medische gegevens verwerken wij met het oog op speciale begeleiding van leerlingen en op basis van toestemming van jou als leerling of ouders/verzorgers.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van wet- en regelgeving. De bewaartermijn van gemaakte examens is wettelijk bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst.

9. Jouw rechten

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je verschillende rechten waar je een beroep op kunt doen:

 •  Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van jouw gegevens.

 Een aantal van deze rechten kun je als leerling of ouders/verzorgers zelf uitoefenen in je account op Magister. Overige verzoeken kun je indienen via de contactgegevens bovenaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen. Bij een verzoek kunnen wij een controle uitvoeren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop het Herbert Vissers College jouw persoonsgegevens verwerkt dan horen wij dit graag van je, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Je kunt ook een klacht indienen over onze werkwijze bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Samen morgen maken.
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.