Nieuws

Hoe motiveer ik mijn puber?

Hoe motiveer ik mijn puber?

De Ouderraad van het HVC organiseert deze informatieavond voor ouders van onze leerlingen. 

Open Dag 2020

Geïnteresseerde kinderen en ouders werden opgevangen en rondgeleid door enthousiaste leerlingen en personeel.

Talentklas

Naast de 'gewone' vakken volg je in de onderbouw praktische, uitdagende modules waarin je veel met je handen bezig bent.

Sportief bezig

In de onderbouw doe je tijdens de talentklas extra sport als je dat wilt en in de bovenbouw bieden we een intensief, uitgebreid sport- en bewegingsprogramma.

Gratis huiswerkklas

Kom op school huiswerk maken na schooltijd! Dit bieden we gratis aan, zodat je thuis meer tijd over hebt voor andere dingen.

Fantastische opstap

Een kwart van onze mavoleerlingen stroomt door naar de havo: veel hoger dan in de rest van het land.