Nieuws

Rookvrije school

Rookvrije school

Sinds 1 augustus 2020 is het niet meer toegestaan op het schoolterrein of in het zicht van de school te roken. Klik op de foto voor meer informatie.

Talentklas

Naast de 'gewone' vakken volg je in de onderbouw praktische, uitdagende modules waarin je veel met je handen bezig bent.

Sportief bezig

In de onderbouw doe je tijdens de talentklas extra sport als je dat wilt en in de bovenbouw bieden we een intensief, uitgebreid sport- en bewegingsprogramma.

Gratis huiswerkklas

Kom op school huiswerk maken na schooltijd! Dit bieden we gratis aan, zodat je thuis meer tijd over hebt voor andere dingen.

Fantastische opstap

Een kwart van onze mavoleerlingen stroomt door naar de havo: veel hoger dan in de rest van het land.