Vrijwillige Ouderbijdrage 2023-2024

De algemene ouderbijdrage is in overleg met de Ouderraad vastgesteld. De school besteedt de bijdrage aan onderwijsvoorzieningen die onmisbaar zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Het HVC is een actieve school en organiseert al jarenlang een groot aantal activiteiten in elk leerjaar. Wij vinden dit een waardevolle aanvulling op de lessen, omdat ze de saamhorigheid en de motivatie versterken. Voor deze bijzondere activiteiten en werkweken vragen we een kostendekkende bijdrage.

Voor de speciale programma’s die we aanbieden vragen we een bijdrage in de kosten zoals Cambridge Course op het vwo, leerjaar 1 tot en met 5, en de Sportklas op de mavo, leerjaar 1 en 2.

Wij hebben voor alle leerlingen een kluisje om waardevolle voorwerpen, boeken die niet nodig zijn voor de les, gymspullen etc. veilig op te kunnen bergen.


Aan elke leerling verstrekken wij eenmalig een kluispas. Bij vermissing kan een nieuwe worden aangeschaft voor € 10,00 bij de receptie op de locatie Noorderdreef.

U ontvangt aan het begin van elk schooljaar een digitale overeenkomst, deze wordt aangeboden door WIS-collect. Wij verzoeken u het contract ALTIJD in te vullen zodat uw keuze voor de verschillende onderdelen bij ons bekend is. Bij ieder onderdeel is het ook mogelijk om aan te geven dat u daar geen gebruik van wilt maken.

Werkweken worden niet opgenomen in dit contract. Facturatie van werkweken zal apart plaatsvinden na inschrijving per werkweek.

Wij wijzen u er met nadruk op dat het hier een vrijwillige bijdrage betreft.
Het niet betalen van deze bijdrage betekent niet dat uw kind niet kan deelnemen aan de activiteit. Bij te weinig aanmeldingen behoudt het HVC zich het recht voor om activiteiten niet door te laten gaan.

Overzicht:
Algemene ouderbijdrage € 54,50
Bijdrage activiteiten max. € 50,00 wisselend per leerjaar

Werkweken en meerdaagse excursies wisselend per leerjaar en afhankelijk van de bestemming.
Cambridge Course vwo € 240,00 leerjaar 1 t/m 5
Sportklas mavo € 55,00 leerjaar 1 en 2
Vervangende kluispas € 10,00

Kijk ook deze instructiefilm 

Meer informatie van de rijksoverheid over de vrijwillige ouderbijdrage per 1 september 2023:
Ouderbijdrage

Samen morgen maken.
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.