Sponsorbeleid

Het sponsorbeleid van het Herbert Vissers College is gebaseerd op het Convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" (2009). In het Convenant zijn onder andere de volgende afspraken opgenomen:

  • sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school
  • sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in gevaar brengen
  • sponsoring mag geen invloed hebben op het onderwijsaanbod, dan wel in strijd zijn met het onderwijsinhoud en de door de school en het schoolbestuur gestelde kwalitatieve eisen
  • het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen kernactiviteiten mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen
  • bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid
  • de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen

In geval van klachten over sponsoring kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden van de school een beroep doen op de klachtenregeling. Klachten over de concrete inhoud van reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht waar het gaat om het beleid voor sponsoring en reclame-uitingen binnen de school.
De school legt de afspraken met sponsoren vast in een overeenkomst. Als daaruit voor de school verplichtingen voortvloeien waarmee kinderen worden geconfronteerd dan moet de medezeggenschapraad instemmen met de sponsoring.

Download het Convenant

Samen morgen maken.
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris
logo stichting IRIS
Herbert Vissers College is
onderdeel van Stichting Iris

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.