Versneld examen 3-mavo

Versneld examen in 3-mavo

Naar aanleiding van het tweede rapport in 2-mavo wordt gekeken welke leerlingen al in 3-mavo deel kunnen nemen aan het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Hierbij wordt over het algemeen gekeken naar de resultaten voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Vaak wordt in één van deze vakken dan versneld examen gedaan. Omdat het een verzwaring van de studielast betekent, moeten de overige cijfers van het rapport voldoende tot goed zijn.