Versneld examen 4-havo

Snel naar je diploma

Naar aanleiding van het tweede rapport in 3-havo wordt er gekeken welke leerlingen al in 4-havo deel kunnen nemen aan het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Hierbij wordt over het algemeen gekeken naar de resultaten voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Vaak wordt in één van deze vakken dan versneld examen gedaan.
 

Omdat het een verzwaring van de studielast betekent, moeten de overige cijfers van het rapport voldoende tot goed zijn. Daarna kun je, in overleg, tijdens het vierde jaar in bepaalde vakken al versneld examen doen. Zo heb je in het vijfde leerjaar (jouw examenjaar) meer tijd voor een extra vak of voor een ander, moeilijker vak.