Decanaat mavo

Keuzes maken

Je krijgt in de mavo vanaf 2-mavo te maken met LOB. Dat staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.

Je kiest aan het einde van 2-mavo een vakkenpakket, aan het einde van 3-mavo een vakkenpakket en een sector en in 4mavo kies je een vervolgopleiding.

Het maken van een goede keuze is niet altijd eenvoudig. Vandaar dat wij je bij het maken van je keuze ondersteunen. Op school gebeurt dit door de docenten, maar vooral door de mentor en de schooldecaan. Ook je ouders zijn belangrijk bij dit keuzeproces.

Om het keuzeproces te begeleiden en je te kunnen monitoren houd je vanaf 2-mavo een digitaal LOB dossier bij.

Daarnaast wordt er elk jaar een aantal activiteiten georganiseerd om je kennis te laten maken met de vele mogelijkheden. Klik daarvoor links de link van een klas aan. De mentoren besteden in de mentorles aandacht aan het keuzeproces en de decaan geeft voorlichting aan jou en je ouders.

Mw. N. van der Lek & Mw. M. Hoekstra

Decanen mavo