Nieuws

HVC doet mee aan GGD-gezondheidsmonitor

HVC doet mee aan GGD-gezondheidsmonitor

Het Herbert Vissers College doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen klas 2 en klas 4

Klik hier voor meer informatie
Gratis CJG-webinar "Zo help je je puber als die niet lekker in zijn vel zit"

Gratis CJG-webinar "Zo help je je puber als die niet lekker in zijn vel zit"

Hierbij attenderen wij u op een webinar voor ouders. De puberteit is een roerige tijd voor jongeren. Daarin kunnen periodes voorkomen dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Als ouder valt het niet altijd mee om er voor je puber te zijn als die zich minder happy voelt. 

Klik hier voor meer informatie

Talentklas

In de onderbouw volg je naast je 'gewone' vakken een talentklas: naar keuze extra sport, business, bridge, podiumkunst, beeldende kunst of makerclass.

Een mentoraat dat staat

Je krijgt veel persoonlijke aandacht en begeleiding in alle leerjaren, o.a. intensief bij je profiel en beroepskeuze.

Versneld examen

In het vierde jaar kun je in bepaalde vakken versneld examen doen. In het examenjaar is er dan meer tijd voor een extra vak of een ander, moeilijker vak.

Ondernemen

Op onze havo stimuleren we ondernemerschap: elk jaar speelt dit een belangrijke rol in ons onderwijsaanbod.