Nieuws

Rookvrije school

Rookvrije school

Sinds 1 augustus 2020 is het niet meer toegestaan op het schoolterrein of in het zicht van de school te roken. Klik op de foto voor meer informatie.

Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen

Het schooljaar is inmiddels twee weken van start. Ondanks de maatregelen die we hebben moeten treffen is de school goed op gang gekomen. 

Talentklas

In de onderbouw volg je naast je 'gewone' vakken een talentklas: naar keuze extra sport, business, bridge, podiumkunst, beeldende kunst of makerclass.

Een mentoraat dat staat

Je krijgt veel persoonlijke aandacht en begeleiding in alle leerjaren, o.a. intensief bij je profiel en beroepskeuze.

Versneld examen

In het vierde jaar kun je in bepaalde vakken versneld examen doen. In het examenjaar is er dan meer tijd voor een extra vak of een ander, moeilijker vak.

Ondernemen

Op onze havo stimuleren we ondernemerschap: elk jaar speelt dit een belangrijke rol in ons onderwijsaanbod.