Talentklassen havo

In de onderbouw van vwo en havo volgt elke leerling naast de ‘gewone’ vakken een talentvak.

De leerling maakt hierbij een keuze uit één van de volgende talentvakken die de school aanbiedt:
(klik op het talent vak voor uitgebreidere informatie per talent)

De leerling ontdekt in het eerste jaar eerst welke van de aangeboden talentvakken het beste bij hem of haar past door met alle vakken kennis te maken in een carrousel van 2 weken per talentvak. Daarna maakt de leerling zijn of haar keuze kenbaar en gaat het gekozen vak de rest van het jaar volgen (ontplooien). Bij goed gevolg gaat de leerling door met dit talentvak in het tweede jaar (verdiepen).

In alle aangeboden talentvakken is ruim aandacht voor belangrijke gemeenschappelijke vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, organiseren, presenteren en evalueren/reflecteren. De prestaties van de leerling op deze vaardigheden maken  voor de helft deel uit van de beoordeling voor het talentvak op het rapport. Het talentvak is in havo en vwo opgenomen in de bevorderings-normen.
In beide jaren doet de leerling een uitdagende activiteit met zijn talentvak in de kleurweek. Daarnaast wordt het talentvak elk jaar afgesloten met een feestelijke eindpresentatie op school waar de leerlingen de resultaten en producten presenteren aan elkaar, aan de ouders en andere belangstellenden.