Decanaat vmbo

Decanaat basis/kader

Vanaf de tweede klas van basis en kader bereiden wij je voor op je loopbaanoriëntatie. We noemen dit kortgezegd: LOB.

 

In de eerste klas starten we met het programma Qompas, maar in de 2e klas komen daar allerlei activiteiten bij. Dit voorbereiden gaat verder in de derde en vierde klas met als doel het keuzeproces in een vervolgopleiding makkelijker te maken. Aan het einde van leerjaar twee moet je een keuze maken in welk profiel je verder wilt gaan. Daarbij hoort ook een vakkenpakket en in de derde klas komen er bij het profielvak ook twee keuzevakken. Dit geldt ook voor het vierde jaar. In dit laatste jaar kies je uiteindelijk een vervolgopleiding.

Welke profielen kan ik kiezen op het vmbo?

Welke keuzevakken zijn er op het vmbo?

Het maken van een keuze is niet eenvoudig en daar heb je als leerling hulp bij nodig. Jouw omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Denk behalve aan je ouders ook aan andere familieleden. Welke keuze hebben zij destijds gemaakt en welk beroep oefenen ze nu uit? Ook jouw mentor en decaan kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De decaan organiseert allerlei activiteiten en geeft voorlichting aan jou en je ouders.

 

Het vergaren van zoveel mogelijk informatie is van groot belang. Daarnaast is het zaak om te ervaren. Vooral in de derde en vierde klas zijn hier activiteiten voor.

Voor de inhoud per jaar kun je klikken op de link van je leerjaar.

 

Mw. Welmers

Decaan basis/kader