Beeldende kunsten

We beginnen het eerste jaar met een carrousel. In deze lessen maakt iedere leerling een eigen ets, dit is een diepdruk techniek De leerlingen gaan o.a. kennismaken met verschillende druktechnieken, zoals hoogdruk en doordruk.

Daarnaast gaan we aan de slag met verschillende kunstvormen. We maken tweedimensionaal en driedimensionaal werk. Er worden individuele kunstwerken gemaakt, maar er is ook altijd een samenwerkingsopdracht.

Ieder schooljaar zijn de opdrachten en technieken weer anders. 

Leerlingen maken kennis met verschillende kunstdisciplines en ontdekken al lerend hun eigen en elkaars mogelijkheden. Ze leren hun creatieve gedachten vorm te geven op een kunstzinnige manier en met verschillende technieken. 

Ieder jaar zorgt de talentklas Beeldende Kunst weer voor verrassingen. Het afgelopen jaar hebben de leerlingen geleerd zelf verf te maken, maar we hebben ook een keer de oefenruimtes beschilderd bij muziek, een graffiti gemaakt in de aula van de Beurtschipper en de krukken uit het tekenlokaal een nieuw uiterlijk gegeven.