WON school

Het Herbert Vissers College is een WON-school.

WON staat voor Wetenschaps Oriëntatie Nederland, een netwerk gevormd door een kleine vijftig scholen. 

Door het uitwisselen van kennis, het organiseren van gezamenlijke manifestaties waarop leerlingen hun onderzoek presenteren en door nascholing proberen deze scholen wetenschap en onderzoek een prominenter plek in het curriculum te geven. Vwo wordt van een hoofdletter W voorzien!

In het kader van het stimuleren van “leren onderzoeken” rolt het HVC de komende jaren een doorlopende leerlijn uit vanaf het begin van 1-vwo tot en met het profielwerkstuk in de zesde klas. In deze leerlijn wordt leerlingen geleerd hoe zij zelf een onderzoeksopzet bedenken en uitvoeren, aan welke voorwaarden goed onderzoek moet voldoen en fundamenteler: wat de aard is van wetenschappelijke kennis en hoe die wordt gefundeerd.

Introductie filmpje WON-scholen:

‚ÄčHet HVC is continu bezig om het onderwijs te verbeteren. De vwo-afdeling moet hierin een uitgesproken wetenschappelijk profiel krijgen.  

Iedere dag onderwijzen we de leerlingen uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, maar waar dat vandaan komt en hoe die gefundeerd worden, daar komen we normaal zelden aan toe en dat is nu juist cruciaal als je iets wilt begrijpen van hoe wetenschappelijk onderzoek werkt,”

legt Ralf Willems uit.
Hij is initiatiefnemer en één van de docenten achter het nieuwe vak Algemene Wetenschappen in de vierde en vijfde klas, een zelfontwikkeld vak waarin de filosofische grondslagen van wetenschap en kennis aan bod komen.

"Leerlingen aan het denken zetten wat nu eigenlijk waar is en waarom, dat is een geweldig mooie bezigheid. Hen te laten nadenken en twijfelen over zaken die zij eerder vanzelfsprekend vonden, hen iets te laten ervaren van de uitdagingen waar grote denkers als Aristoteles, Hume en Kant voor stonden."

Meer weten?

Kijk eens op de website van WON-scholen Nederland:

 
(klik op de afbeelding om naar de website te gaan.)